KONTAKTNÍ INFORMACE

SDRUŽENÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ MSK

PŘEDSEDA SDRUŽENÍ SVV MSK

kpt. Tomáš Gergišák

+420 603 420 221

BANKOVNÍ SPOJENÍ

CENTRÁLNÍ ÚČET SVV ČR

1815627001/5500

Výše příspěvku: 300,- Kč ročně
Variabilní symbol: číslo členského průkazu SVV ČR
Specifický symbol: číslo kraje, kde je člen registrován – MSK: 014
Konstantní symbol: rok – např. 2020

ÚČET SVV MSK

3175185063/0800

Účet krajské organizace SVV MSK určený pro zasílání příspěvků pro podporu činnosti našeho krajského SVV MSK.

 

VÍCE INFORMACÍ O SVV MSK NALEZNETE NA NAŠEM FACEBOOKU

KDE NÁS NAJDETE

NÁMĚSTÍ SVATOPLUKA ČECHA 732/1, 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ