Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

SDRUŽENÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ ČR

Moravskoslezský kraj

Informace o SVV MSK

Kdo jsme, co děláme


Sdružení válečných veteránů ČR (dále jen SVV) je spolkem, který byl založen v roce 1992 vojáky v činné službě a záloze, účastníky válečné operace v Perském zálivu. SVV ČR je nezávislou nevládní organizací. Ve svých řadách sdružuje válečné veterány – účastníky zahraničních misí AČR po r. 1989. Hlavním úkolem SVV ČR je řešení sociálních, zdravotních a pracovních problémů svých členů a pomoc při vytváření celospolečenského systému, který bude schopen řešit problémy válečných veteránů.

SVV ČR je členem mezinárodní organizace World Veteran´s Federation.

cva

K dnešnímu dni má SVV ČR 1500 členů – vojáků, novodobých válečných veteránů, kteří se zúčastnili mezinárodní operace v zahraničí. Jsou organizováni v krajských organizacích. Vedení SVV ČR spolupracovalo s Ministerstvem obrany při tvorbě nového zákona o válečných veteránech. V roce 2002 byl přijat zákon č. 170, který vyslyšel žádosti SVV ČR o definování pojmu „válečný veterán“ a morálně ocenil velmi jednoduchým způsobem vojáky, kteří bojovali za svobodu a demokracii.

Kdo je válečný veterán stanoví Zákon o válečných veteránech č. 170/2002 Sb. „Je jím občan ČR, který nepřetržitě alespoň po dobu 30 kalendářních dnů jako příslušník armády konal službu v místě ozbrojeného konfliktu nebo službu v mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem“.

Prvními novodobými válečnými veteráni jsou vojáci Československé armády, kteří byli parlamentem ČR v prosinci roku 1990 vysláni do ozbrojeného konfliktu v oblasti Perského zálivu. Konflikt se rozhořel v důsledku agrese iráckého prezidenta Saddáma Husajna, který obsadil Kuvajt. Pro podporu Aliance byl vyslán Samostatný Československý protichemický prapor, téměř 200 vojáků. Bylo to poprvé od druhé světové války, kdy českoslovenští vojáci šli do ozbrojeného konfliktu.

V roce 1992 se zapojili českoslovenští (později čeští) vojáci také do zmírňování následků občanské války na území bývalé Jugoslávie. V řadách mezinárodních sil OSN stabilizovali výbušnou situaci a vytvářeli podmínky pro mírové urovnání konfliktu, které vyústilo v zorganizování demokratických voleb. V dalších letech se vojáci Armády ČR zapojili do misí NATO na území Bosny a Hercegoviny a Kosova. Důstojníci specialisté byli také vysíláni na pozice členů štábů nebo pozice vojenských pozorovatelů mezinárodních misí a v ozbrojených konfliktech na území bývalého Sovětského svazu a mnoha zemích Afriky. V současnosti jsou vojáci AČR zapojeni do koaličních sil, které mimo jiné operují také na území Afganistánu, Iráku a Mali.

SVV ctí tradice válečných veteránů II. světové války a s jeho zástupci se aktivně účastní vzpomínkových pietních aktů k ukončení II. světové války.

Aktivity k dosažení cílů organizace


Naše sdružení spolupracuje s organizacemi a spolky na všech úrovních, které o to projeví zájem. Jedná se např. o Obec Legionářskou (ČSOL), Český svaz Bojovníků za Svobodu (ČSBS), aj. V rámci pomoci rodinám vojáků raněných nebo padlých na misích se snažíme zmírnit dopad této ztráty formou peněžitých darů a nákupu dárků pro děti na Vánoce, vybavení pro tyto děti do škol, aj.

U příležitosti smutného výročí smrti veterána, který zahynul při plnění povinností v zahraničí, je k jeho hrobu pozván představitel samosprávy a společně s rodinou je proveden vzpomínkový akt. Snažíme se pomoci veteránům, kteří se dostali do svízelné životní situace a požádají nás o podporu (úmrtí v rodině, rozvod, samoživitel, ztráta zaměstnání aj.) Tyto peněžité dary získáváme od sympatizujících firem a společností. Bohužel, není jich tolik, kolik bychom pro naši činnost, potřebovali. I proto se snažíme oslovovat důležité osoby státní správy na všech úrovních.

Pokud byste se v budoucnu rozhodli věnovat pozornost problematice novodobých válečných veteránů, jsme vám plně k dispozici. Jsme schopni pro děti ze škol a další zájemce uspořádat setkání i besedy s veterány, kteří se osobně účastnili těchto misí v zahraničí. Je potřeba si uvědomit, že všechny aktivity ať už místního, krajského, nebo republikového významu, kterých se naši příslušníci účastní, je v rámci osobního volna a jejich vlastní režii. Upřímně jsme vděčni i za jakoukoli finanční podporu, formou peněžitého daru, která bude použita na podporu další činnosti našeho sdružení.

Na našem webu naleznete mimo jiné informace a fotografie z akcí, kterých se naši členové účastnili. Naši novodobí váleční veteráni se také aktivně účastní pochodů, které pořádají naši kolegové. Jedná se o např. o Vojenský pochod, Pochod české státnosti, Policejní pochod (Combat Mírov, IPA Hranice, IPA Olomouc, IPA Albrechtice, Pochod rychlé roty), Partyzánský pochod, aj. Novodobí váleční veteráni se na těchto pochodech setkávají s lidmi stejného zaměření, kamarády, přáteli a zaplacením startovného přispějí na pomoc potřebným lidem, které postihla nepříjemná událost a pro které je část výtěžku určena.

NAŠI PARTNEŘI


Moravskoslezský kraj

www.msk.cz

Střelnice Corrado

www.strelnicecorrado.cz

SPOLUPRACUJEME


Krajské vojenské velitelství Ostrava

KVV Ostrava

www.kvv-ostrava.army.cz

Sdružení válečných veteránů ČR

SVV ČR

www.svvcr.cz

Český svaz bojovníků za svobodu Ostrava

ČSBS Ostrava

www.csbs.mszupa.cz

Československá obec legionářská Opava

ČSOL Opava

www.csolopava.cz

Další zajímavé odkazy


Světová federace veteránů (WVF)
www.wvf-fmac.org
Spolek Vlčí máky
www.spolekvlcimaky.cz
Vojenská pietní místa MSK
www.vets.cz
Stránka vojáků mise UNPROFOR
www.unprofor.cz
Jednota Československé obce legionářské
www.csol.cz
Nadační fond RegiBase
www.regibase.cz
Ministerstvo obrany ČR
www.army.cz
IN MEMORIAM AČR
www.inmemoriam.army.cz
Odbor pro válečné vetrány MO
www.veterani.army.cz

Prohlášení o využívání Cookies