AKTUALITY

SDRUŽENÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ MSK

SLOVO PŘEDSEDY SVV MSK

25. 12. 2021

Vážení přátelé, kolegové,
dovolte mi, abych zhodnotil uplynulý rok 2021.

Oproti minulému roku jsme celkově zvýšili aktivitu a zapojení do dění ve veteránských organizacích a společenském životě v našem kraji. I nadále udržujeme vynikající vztahy s vedením Moravskoslezského kraje (dál jen MSK). Snažíme se stále o aktivity, které zvyšují prestiž veteránského hnutí vzhledem k civilnímu sektoru a armádě. Podařilo se nám uskutečnit a zúčastnit se mnoha akcí, které stmelují Válečné Veterány.

Zde jsou pro informaci některé z nich:

  1. Setkání válečných veteránů s rodinnými příslušníky, spojené se soutěžemi, kde máme možnost si vyzkoušet, zda nás neopustily vojenské návyky
  2. Pomohli jsme postižené Anetce, vnučce jednoho z nás, kdy jsme zveřejnili číslo účtu a pomohli vybrat finanční částku, která ji umožnila zlepšit vyhlídky na plnohodnotný život
  3. Zúčastnili jsme se soutěže o Cenu Hejtmana MSK vztahující se k společenské odpovědnosti a získali Čestné uznání Hejtmana MSK
  4. Naši příslušníci v další vlně nemoci pomáhají v nemocnicích po celém kraji
  5. Podíleli jsme se na Dětských dnech, kde je vždy pro děti připraveno mnoho soutěží a cen
  6. Dodržujeme tradice Válečných Veteránů v našem kraji a na pietních akcích, po celém kraji vzpomínáme na hrdinství vojáků, kteří padli v bojích o naši vlast, ……

Toto je jen pár bodů naší činnosti, které jsem zmínil, zbytek si můžete vyhledat na našich webových stránkách www.svvmsk.cz, nebo jako přímé aktuality na FB profilu SVVMSK.
Děkuji vám všem, že jste mi udrželi dobrou náladu v roce, který zahrnoval mnoho výzev s pandemií, lockdownem a omezením komunitního života. Nyní jsme v pandemii v nové vlně, a protože pokračuje dále, musíme to vydržet. Věřím, že jste všichni zdraví a můžete si užít klidné období, než vyrazíme společně dále.

Přeji Vám všem hodně štěstí do nového roku.

P. S. Všichni, jenž mne znáte, víte, že jsem spíš praktik než nějaký spisovatel a raději něco udělám, než bych jen mluvil. Chci Vám říci (ale to určitě víte), že jsem tu vždy pro Vás, a udělám pro Vás a všechny co nás podporují maximum.

Předseda Sdružení Válečných Veteránů MSK kpt. Gergišák Tomáš
SVV MSK

SLOVO PŘEDSEDY - ZHODNOCENÍ ROKU 2020

4. 12. 2020

Vážení přátelé, veteráni.

Nastal podzim, a tak nějak jsem během uplynulých měsíců doufal, že se situace, týkající se celosvětové nákazy, v našem kraji zlepší. Po letních měsících, kdy už to vypadalo že už dochází k výraznému zlepšení a lidé začali jezdit do zahraničí na dovolené se bohužel objevila druhá vlna která nám dala pocítit nákazu v plné síle. Naši členové v době jarní krize šili roušky, kterých byl nedostatek, a rozváželi jsme je po domovech důchodců, a tam kde bylo potřeba, mnoho z těch, kteří jsou v aktivní službě byli určeni pro pomoc PČR a HZS, kde jim pomáhali, ať už na hranicích nebo při distribuci zdravotnického materiálu určeného k ochraně proti Covid.

Nyní na podzim už nejsou naše roušky nejsou zapotřebí protože byl potřebný materiál zabezpečen, a veteráni kteří jsou v aktivní službě jsou určeni pro pomoc v domovech důchodců a nemocnicích kde je nedostatek potřebného personálu.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se zapojili do společného úsilí k zvládnutí nastalé situace a ukázali že jim není lhostejný osud lidí žijících v našem kraji a státě. Ukázali jsme tímto, že na vojáky potažmo bývalé vojáky, nás veterány, kteří se účastnili válečných konfliktů v zahraničních misích a viděli spoustu bezmoci a utrpení, je a bude vždy spoleh.

Co se týče zhodnocení naší činnosti. V této složité době jsme bohužel nemohli zrealizovat všechny plánované akce v takovém rozsahu, jak jsme zvyklí. Byla omezení jak už v množství osob nebo úplný zákaz pohybu. Proto jsme byli nuceni některé akce rozdělit na více části abychom dostáli omezení počtu za dodržení všech bezpečnostních opatření. Setkání s rodinnými příslušníky v rámci střelecké soutěže jsme rozdělili na tři samostatné soutěže během 30 dnů. Akce, které byly naplánovány na jaře byly zrušeny a omezily se na vzpomínku kde byly položeny kytice a věnce na pietní místa. Je to o to víc smutné že se to děje v době 75 výročí osvobození. V podstatě toto trvá do dnes, kdy se na vzpomínkových místech sejdeme maximálně ve čtyřech, a za dodržení všech bezpečnostních nařízení položíme kytici nebo věnec a potom se rozejdeme.

Přesto se nám povedlo v tomto roce, vyjednat na Krajském úřadě jízdné pro válečné veterány v celém kraji (za dodržení určitých podmínek) zdarma a po jednáních s paní Ing. Horákovou, ředitelkou Moravského Slezského Muzea v Opavě, vstupy do vojenských expozic na památníku v Hrabyni a bunkrů v Hlučíně-Darkovičkách na průkaz SVV.

Předpokládám, že letos, i když v období vánoc určitě dojde k uvolnění opatření, už nebudeme mít možnost se sejít na pravidelné schůzi a proto Vám přeji hodně zdraví a štěstí v příštím roce.

Předseda Sdružení Válečných Veteránů MSK kpt. Gergišák Tomáš
SVV MSK

ARCHIVNÍ ZPRÁVY

Vážení přátelé, veteráni.

Ve dnech 28. 9. – 6. 10. 2020 se uskuteční štafetový běh po hranicích ČR za účasti příslušníků rezortu MO. Trasa měří přibližně 1800 km, pro běh budou využity převážně turisticky značené cesty a silnice po hranicích ČR.
Cílem akce je oslovit občany České republiky a připomenout tak statečnost, odvahu a vyjádření hlubokého respektu těm, kteří neváhali bojovat za svobodu našeho národa doma i v zahraničí.
Výtěžek z charitativní akce Běh pro válečné veterány okolo republiky bude věnován do vojenského fondu solidarity na pomoc vojákům a jejich rodinám v těžkých životních situacích.

Více informací na webu www.53pluk.army.cz

Vážení přátelé, veteráni.

Jelikož byl náš stát uveden do stavu nouze, na základě epidemie koronaviru a spousta lidí je vyděšených a labilních.
My jako vojáci (jednou voják, vždycky voják), jsme psychicky odolní a nepropadáme panice, chceme nabídnout našemu Moravskoslezskému Kraji pomoc při řešení této nastalé situace. Moravskoslezský kraj k nám byl vstřícný, proto bychom i my SVV MSK, chtěli tímto oplatit jejich starost o Válečné veterány.
Proto žádám aby Ty z vás VV kdo by byli ochotni pomoci (zatím nevím co bude potřeba), aby se mi ozvali.
Já potom nabídnu tuto pomoc MSK. Určitě nepočítám s materiální pomocí, ale osobním přístupem.

V souvislosti s nastalou situací také ruším veškeré plánované akce na veřejnosti do odvolání.

Předseda Sdružení Válečných Veteránů MSK kpt. Gergišák Tomáš

Tisková zpráva Moravskoslezského kraje na krajském webu: „Vojenští veteráni a političtí vězni mají v Moravskoslezském kraji dopravu zdarma“.

Více na webu Moravskoslezského kraje: www.msk.cz

VYJÁDŘENÍ K BENEFITU PRO TISKOVÉ ODDĚLENÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Vážení …

Děkujeme vám za úzkou spolupráci s naším sdružením válečných veteránů. Je to vyústění naší víceleté spolupráce při naplňování tradic a formování myšlení občanů k novodobé historii a účasti našeho státu při společné obraně míru v Evropě a ve světě. Naši členové jsou potěšeni zájmem Moravskoslezského kraje o potřeby válečných veteránů a vstřícnosti při podpoře činnosti. Jsme si vědomi toho, že hejtmanství Moravskoslezského kraje je k nám vstřícné a cení si naší služby v zahraničí, která je riziková, nebezpečná a velice psychicky náročná. Ne všechny návraty příslušníků ozbrojených sil jsou bezproblémové, a proto si velice ceníme příspěvku kraje na dopravu, který jistě velká část novodobých válečných veteránů kraje ocení. V tomto počinu a v další podpoře je Moravskoslezský kraj na čele a příkladem pro ostatní kraje České republiky ve starostlivosti o své občany, kteří plní a plnili náročné úkoly v rizikových válečných zónách po celém světě. Proto děkujeme představitelům vedení našeho kraje za respekt a vstřícnost kdy můžou váleční veteráni v MSK s hrdostí říci: „Ano, v našem kraji si lidé váží naší práce a dokážou to náležitě ocenit“. Což v ostatních krajích zní velice sporadicky. Vážíme si představitelů MSK podporujících VV v jejich činnosti, která se zaměřuje na péči o veterány a zvyšování prestiže vojáků vůči obyvatelům našeho kraje. Děkujeme Vám za Vaši práci.

Předseda Sdružení Válečných Veteránů MSK kpt. Gergišák Tomáš

Vážení přátelé, kolegové, novodobí veterániMoravskoslezského kraje,
od teď je naše cestování bezplatně na ODIS kartu v Moravskoslezském kraji oficiální. Konečně tuto zprávu umísťujeme na náš web a můžeme oficiálně tuto informaci šířit mezi ostatní válečné veterány.

JAK UPLATNIT?

1. Kdo nemá ODISku, musí si o ni sám zažádat. Cena této karty je 130 Kč, platí si ji ten, kdo o ni požádá (potřebujete fotografii, OP, vyplnit dotazník, souhlasit se zpracováním osobních údajů, více se dozvíte na internetu).
2. Kdo již ODISku vlastní, na přepážce předloží „PRŮKAZ VÁLEČNÉHO VETERÁNA“ a pracovnice mu ji nabije bezplatně na 365 dní.

ALE PAMATUJTE – PLATÍ DOHODA

V případě velké finanční zátěže pro kraj (cena dle ceníku ODIS cca 25 000 Kč rok / osoba), bude tato výhoda od roku 2021 pouze pro členy SVV MSK, kterým bude vydáno potvrzení o členství od předsedy SVV MSK (pověřené osoby), na základě kterého si budou moci průkazku ODIS veteráni nechat nabít (takto bude stanoveno a upraveno i v přepravních podmínkách).

Tato průkazka je celokrajová – platí v celém Moravskoslezském kraji, na jakýkoliv spoj, který jezdí v rámci ODIS.

Předseda Sdružení Válečných Veteránů MSK kpt. Gergišák Tomáš