SDRUŽENÍ VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ MSK

AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI

Slovo předsedy - zhodnocení roku 2020


4. 12. 2020

Vážení přátelé, veteráni.

Nastal podzim, a tak nějak jsem během uplynulých měsíců doufal, že se situace, týkající se celosvětové nákazy, v našem kraji zlepší. Po letních měsících, kdy už to vypadalo že už dochází k výraznému zlepšení a lidé začali jezdit do zahraničí na dovolené se bohužel objevila druhá vlna která nám dala pocítit nákazu v plné síle. Naši členové v době jarní krize šili roušky, kterých byl nedostatek, a rozváželi jsme je po domovech důchodců, a tam kde bylo potřeba, mnoho z těch, kteří jsou v aktivní službě byli určeni pro pomoc PČR a HZS, kde jim pomáhali, ať už na hranicích nebo při distribuci zdravotnického materiálu určeného k ochraně proti Covid.

Nyní na podzim už nejsou naše roušky nejsou zapotřebí protože byl potřebný materiál zabezpečen, a veteráni kteří jsou v aktivní službě jsou určeni pro pomoc v domovech důchodců a nemocnicích kde je nedostatek potřebného personálu.

Chtěl bych tímto poděkovat všem kteří se zapojili do společného úsilí k zvládnutí nastalé situace a ukázali že jim není lhostejný osud lidí žijících v našem kraji a státě. Ukázali jsme tímto, že na vojáky potažmo bývalé vojáky, nás veterány, kteří se účastnili válečných konfliktů v zahraničních misích a viděli spoustu bezmoci a utrpení, je a bude vždy spoleh.

Co se týče zhodnocení naší činnosti. V této složité době jsme bohužel nemohli zrealizovat všechny plánované akce v takovém rozsahu, jak jsme zvyklí. Byla omezení jak už v množství osob nebo úplný zákaz pohybu. Proto jsme byli nuceni některé akce rozdělit na více části abychom dostáli omezení počtu za dodržení všech bezpečnostních opatření. Setkání s rodinnými příslušníky v rámci střelecké soutěže jsme rozdělili na tři samostatné soutěže během 30 dnů. Akce, které byly naplánovány na jaře byly zrušeny a omezily se na vzpomínku kde byly položeny kytice a věnce na pietní místa. Je to o to víc smutné že se to děje v době 75 výročí osvobození. V podstatě toto trvá do dnes, kdy se na vzpomínkových místech sejdeme maximálně ve čtyřech, a za dodržení všech bezpečnostních nařízení položíme kytici nebo věnec a potom se rozejdeme.

Přesto se nám povedlo v tomto roce, vyjednat na Krajském úřadě jízdné pro válečné veterány v celém kraji (za dodržení určitých podmínek) zdarma a po jednáních s paní Ing. Horákovou, ředitelkou Moravského Slezského Muzea v Opavě, vstupy do vojenských expozic na památníku v Hrabyni a bunkrů v Hlučíně-Darkovičkách na průkaz SVV.

Předpokládám, že letos, i když v období vánoc určitě dojde k uvolnění opatření, už nebudeme mít možnost se sejít na pravidelné schůzi a proto Vám přeji hodně zdraví a štěstí v příštím roce.

Předseda Sdružení Válečných Veteránů MSK kpt. Gergišák Tomáš

Běh pro válečné veterány okolo republiky


7. 8. 2020

Vážení přátelé, vojáci.

Ve dnech 28. 9. – 6. 10. 2020 se uskuteční štafetový běh po hranicích ČR za účasti příslušníků rezortu MO. Trasa měří přibližně 1800 km, pro běh budou využity převážně turisticky značené cesty a silnice po hranicích ČR.

Cílem akce je oslovit občany České republiky a připomenout tak statečnost, odvahu a vyjádření hlubokého respektu těm, kteří neváhali bojovat za svobodu našeho národa doma i v zahraničí.
Výtěžek z charitativní akce Běh pro válečné veterány okolo republiky bude věnován do vojenského fondu solidarity na pomoc vojákům a jejich rodinám v těžkých životních situacích.

Více informací na webu www.53pluk.army.cz

Aktuální informace ke koronaviru


13. 3. 2020

Vážení přátelé, vojáci.

Jelikož byl náš stát uveden do stavu nouze, na základě epidemie koronaviru a spousta lidí je vyděšených a labilních.
My jako vojáci (jednou voják, vždycky voják), jsme psychicky odolní a nepropadáme panice, chceme nabídnout našemu Moravskoslezskému Kraji pomoc při řešení této nastalé situace. Moravskoslezský kraj k nám byl vstřícný, proto bychom i my SVV MSK, chtěli tímto oplatit jejich starost o Válečné veterány.
Proto žádám aby Ty z vás VV kdo by byli ochotni pomoci (zatím nevím co bude potřeba), aby se mi ozvali.
Já potom nabídnu tuto pomoc MSK. Určitě nepočítám s materiální pomocí, ale osobním přístupem.

V souvislosti s nastalou situací také ruším veškeré plánované akce na veřejnosti do odvolání.

Tisková zpráva MSK


30. 1. 2020

Tisková zpráva Moravskoslezského kraje na krajském webu: „Vojenští veteráni a političtí vězni mají v Moravskoslezském kraji dopravu zdarma“.

Více na webu Moravskoslezského kraje: www.msk.cz

Vyjádření SVV MSK


30. 1. 2020

Vyjádření k benefitu pro tiskové oddělení Moravskoslezského kraje

Vážení ...

Děkujeme vám za úzkou spolupráci s naším sdružením válečných veteránů. Je to vyústění naší víceleté spolupráce při naplňování tradic a formování myšlení občanů k novodobé historii a účasti našeho státu při společné obraně míru v Evropě a ve světě. Naši členové jsou potěšeni zájmem Moravskoslezského kraje o potřeby válečných veteránů a vstřícnosti při podpoře činnosti. Jsme si vědomi toho, že hejtmanství Moravskoslezského kraje je k nám vstřícné a cení si naší služby v zahraničí, která je riziková, nebezpečná a velice psychicky náročná. Ne všechny návraty příslušníků ozbrojených sil jsou bezproblémové, a proto si velice ceníme příspěvku kraje na dopravu, který jistě velká část novodobých válečných veteránů kraje ocení. V tomto počinu a v další podpoře je Moravskoslezský kraj na čele a příkladem pro ostatní kraje České republiky ve starostlivosti o své občany, kteří plní a plnili náročné úkoly v rizikových válečných zónách po celém světě. Proto děkujeme představitelům vedení našeho kraje za respekt a vstřícnost kdy můžou váleční veteráni v MSK s hrdostí říci: „Ano, v našem kraji si lidé váží naší práce a dokážou to náležitě ocenit“. Což v ostatních krajích zní velice sporadicky. Vážíme si představitelů MSK podporujících VV v jejich činnosti, která se zaměřuje na péči o veterány a zvyšování prestiže vojáků vůči obyvatelům našeho kraje. Děkujeme Vám za Vaši práci.

Předseda a členové výboru sdružení VV Moravskoslezského kraje

Informace k ODIS


31. 1. 2020

Vážení přátelé, kolegové, novodobí veteráni Moravskoslezského kraje,
od teď je naše cestování bezplatně na ODIS kartu v Moravskoslezském kraji oficiální. Konečně tuto zprávu umísťujeme na náš web a můžeme oficiálně tuto informaci šířit mezi ostatní válečné veterány.


Jak uplatnit?

1. Kdo nemá ODISku, musí si o ni sám zažádat. Cena této karty je 130 Kč, platí si ji ten, kdo o ni požádá (potřebujete fotografii, OP, vyplnit dotazník, souhlasit se zpracováním osobních údajů, více se dozvíte na internetu).

2. Kdo již ODISku vlastní, na přepážce předloží „PRŮKAZ VÁLEČNÉHO VETERÁNA“ a pracovnice mu ji nabije bezplatně na 365 dní.


Ale pamatujte - platí dohoda

V případě velké finanční zátěže pro kraj (cena dle ceníku ODIS cca 25 000 Kč rok / osoba), bude tato výhoda od roku 2021 pouze pro členy SVV MSK, kterým bude vydáno potvrzení o členství od předsedy SVV MSK (pověřené osoby), na základě kterého si budou moci průkazku ODIS veteráni nechat nabít (takto bude stanoveno a upraveno i v přepravních podmínkách).

Tato průkazka je celokrajová - platí v celém Moravskoslezském kraji, na jakýkoliv spoj, který jezdí v rámci ODIS.

Prohlášení o využívání Cookies